I was so lucky to witness the blood moon last weekend! It was so much fun photographing it! #moon 
Rất may mắn khi được có mặt tại Tây bán cầu để chụp ảnh hiện tượng hiếm có này  #bloodmoon #lds #temple #moroni #itssocool #iloveit