Đi chơi trước giáng sinh với đồng hương #hangout #vietnameseposse #byui #winterwonderland