Merry Christmas!!! Giáng sinh vui vẻ tất cả mọi người  #christmas #mansbestfriend #love #christ