La la la... Thế là có ruốc để ăn rồi Huyền ơi Huyền :):)